Exempel över industriprojektledning, konstruktion, montageövervakning, igångkörning 
Till huvudmeny           www.abrinox.ch
 Montagesamordning, ny turbin 50 MW, Mönsterås Bruk, Sverige
 Förprojekt för ombyggnad av indunstningsanläggningarna för lägre ångförbrukning,Värö Bruk, Sverige
Ombyggnad, montageledning vakuumsystem, Agroetanol, Sverige
Montagesamordning,
ny turbin 50 MW
Mönsterås Bruk, Sverige
Förprojekt, ombyggnad för
lägre ångförbrukning,
Värö Bruk, Sverige
Ombyggnad, montage-
ledning vakuumsystem,
Agroetanol, Sverige

Projekt- o montageledning, blekeri, massafabrik, Sverige
Reparationsexpertis vid läckande värmeyta av lamelltyp, indunstningsapparat för svartlut
 Industriprojektledning fiberlinjen, sileri, tvättpress, Sverige
 Industriprojektledning satsvis kokeri, Sverige
Projekt-o montageledning
blekeri, massafabrik,
Sverige
Reparationsexpertis,värm-
eyta lamelltyp,indunstare
Industriprojektledning
sileri, tvättpress, sulfit-
massafabrik, Sverige
Industriprojektledning
satsvis kokeri,
massafabrik, Sverige

Industriprojekt kokeri, massafabrik, Sverige
Industriprojekt ombyggnad och modernisering sodapanna, massafabrik, Sverige
Industriprojekt ombyggnad och modernisering indunstning, massafabrik, Sverige
Projektledning, mesaugn, massafabrik, Sverige
Kokeri, industriprojekt,
massafabrik, Sverige
Sodapanna, ombyggnad,
industriprojektledning,
massafabrik, Sverige
Indunstning, ombyggnad,
industriprojektledning,
massafabrik, Sverige
Mesaugn, ombyggnad
industriprojektledning,
massafabrik, Sverige

        Till huvudmeny               www.abrinox.chSenaste uppdatering: 26 januari 2015

Alla rättigheter förbehålles ABRINOX