Andra exempel på ABRINOX-uppdrag 
Till huvudmeny           www.abrinox.ch
Studie, driftprov, utarbetande av förbättringsförslag samt ombyggnadsförslag för spillvattenindunstning(jästextrakt), Jästbolaget, Sverige
Studie jästextraktindunst-
ningen, förbättringsförslag,
Jästbolaget, Sverige

Indunstningsexpertis för radioaktivt avfallsvatten (avloppsvatten) samt ombyggnadsförslag, Ringhals, Sverige
Processberäkningar utfördes för modernisering/upprustning av indunstningsanläggningen för radioaktivt avfallsvatten (avloppsvatten), Forsmark Kärnkraftverk, Sverige
Processexpertis för indunstning av ny ligninlösning i bef. indunstningsanläggning, Lignotech, Wargön
 Studier för lägre ångförbrukning i indunstningen, en modernisering för ca 100 MSEK kan undvikas, Värö Bruk, Sverige
Indunstningsexpertis, om-
byggnadsförslag, Ringhals
Kärnkraftverk, Sverige
Modernisering indunst-
ningsanläggning, Forsmark
Kärnkraftverk, Sverige
Processexpertis
indunstning ligninlösning,
Lignotech Wargön, Sverige
Studie för minskad
ångförbrukning,
Värö Bruk, Sverige

Expertis indunstning, svartlut, Mönsterås, Sverige
Värmetekniska beräkningar, svartlutsindunstning, Billerud, Skärblacka, Sverige
 Värmetekniska beräkningar, kyltorn, Mörrum Sverige
Driftprov indunstningsanläggning drank, mekanisk ångkompression, Agroetanol, Sverige
Expertis/felsökning
indunstning, svartlut,
Mönsterås, Sverige
Värmetekniska beräkning.
svartlutsindunst.,Billerud,
Skärblacka, Sverige
Värmetekniska beräkning.
evaporativa kondensorer,
Mörrum, Sverige
Driftprov drankindunstnin.
mek. ångkompression
Agroetanol, Sverige

          www.abrinox.ch


 Studie luktreduktion H2S, Freudenberg,
Design och montage droppavskiljartvätt, indunstningsapparater, SCA Munksund, Sverige
Indunstningsanläggning, avloppsvatten ca 120 ton avd/h, StoraEnso, Fors, Sverige
Indunstningsexpertis för radioaktivt avfallsvatten (avloppsvatten) samt optimering och ombyggnad, Forsmark kärnkraftverk, Sverige
Studie luktreduktion H2S,
Freudenberg House-,
hold Prod., Sverige
Design+mont. droppav-
skiljartvätt, lutindunstning,
SCA Munksund, Sverige
Indunstningsanläggning,
avloppsvatten 120t avd/h,
StoraEnso, Fors, Sverige
Indunstningsexpertis,
ombyggnadsförslag,
Forsmark, Sverige

Expertis akuta processproblem, Forsmark kärnkraftverk, Sverige
Dimensionering ombyggnad stigfilmindunstare till fallfilm, Värö, Sverige
Kokeristudie, lutexpansion, SO2-återvinning, NH4-sulfit, Tembec Tartas, Frankrike.
Dimensionering och ritningar för ny fallfilmindunstare, Billingsfors Bruk, Sverige
Expertis akuta process-
problem, Forsmark kärn-
kraftverk, Sverige
Dimensionering, ombygg-
nad stigfilmindunstare till
fallfilm, Värö, Sverige
Kokeristudie, lutexpansion,
SO2-återvinning, NH4-sulfit,
Tembec Tartas, Frankrike.
Design, ritningar-
ny fallfilmindunstare,
Billingsfors, Sverige

        Till huvudmeny               www.abrinox.chSenaste uppdatering: 26 jan. 2015

Alla rättigheter förbehålles ABRINOX