Exempel på ABRINOX-uppdrag inom sulfitlutindunstning 
Till huvudmeny           www.abrinox.ch
Indunstningsstudie, ny indunstning, Mg-sulfit, Caima, Portugal.
Indunstningsstudie,
ny indunstning,
Mg-sulfit,
Caima, Portugal.

Indunstningsstudie, ökad kapacitet, Mg-sulfit, AV-cell, Kanada.
Indunstningsstudie, ökad kapacitet, lägre ångförbrukning, Mg-sulfit, Hallein, Österrike.
Indunstningsstudie, ökad kapacitet, Mg-sulfit, Stockstadt, Tyskland.
Indunstningsstudie,
ökad kapacitet,
Mg-sulfit,
AV-Cell, Kanada.
Indunstningsstudie,
ökad kapacitet, lägre
ångförbrukning, Mg-sulfit,
Hallein, Österrike.
Indunstningsexpertis, för
ökad kapacitet, Mg-sulfit
Stockstadt, Tyskland

Indunstningsexpertis, ökad kapacitet, Na-sulfit, Domsjö Fabriker, Sverige.
Indunstningsstudie, ökad kapacitet, renare kondensat, Mg-sulfit, Biocel Paskov, Tjeckien.
Indunstningsstudie, ökad kapacitet, Mg-sulfit, Caima, Portugal.
Indunstningsexpertis,
ökad kapacitet, Na-sulfit,
Domsjö Fabriker, Sverige
Indunstningsstudie,
ökad kapacitet, renare
kondensat,Mg-sulfit,
Paskov, Tjeckien.
Indunstningsstudie,
ökad kapacitet, Mg-sulfit,
Caima, Portugal.


Förbättringsåtgärder för högre indunstningskapacitet,inga nya indunstningsapparater eller kondensorer behövs, SCA Mannheim, Tyskland
Driftprov Mg-sulfitindunstning, Sappi Alfeld, Tyskland
Driftprov Ca-bisulfitindunstning, Attisholz, Schweiz
Ökad indunstningskapacitet
nya indunstare behövs ej,
SCA Mannheim, Tyskland
Driftprov Mg-sulfit-
indunstning,
Sappi Alfeld, Tyskland
Driftprov Ca-bisulfit-
indunstning,
Attisholz, Schweiz

Ca-bisulfitindunstningsanläggning, Sniace, Spanien
Driftprov, Ca-bisulfitlutindunstning, Wargön, Sverige
Processexpertis, kondensatstripper, Hallein, Österrike
Driftprov Ca-bisulfit-
indunstningsanläggning,
Sniace, Spanien
Driftprov, bisulfitlut Ca
indunstning,
Wargön, Sverige
Processexpertis,
kondensatstripper,
Hallein, Österrike

          www.abrinox.ch


Kemisk tvätt, bisulfitlut Mg indunstning, Hallein, Österrike
Kemisk tvätt, Ca-bisulfitlutindunstning, Wargön, Sverige
Kemisk tvätt, indunstningsanläggning, NH3-bisulfitlut
Kemisk tvätt, bisulfitlut
Mg indunstning,
Hallein, Österrike
Kemisk tvätt, bisulfitlut
Ca indunstning,
Wargön, Sverige
Kemisk tvätt indunstning,
NH3-bisulfitlut,
Tembec Tartas, Frankrike

Processexpertis, kondensatstripper, Paskov, Tjeckien
Driftprov indunstningsanläggning, mekanisk ångkompression,Tembec Tartas, Frankrike
Studie Mg-sulfitindunstning, Nordic Paper, Säffle, Sverige
Processexpertis,
kondensatstripper,
Paskov, Tjeckien
Driftprov indunstn., NH3-
sulfitlut mek.ångkompress.
Tembec Tartas, Frankrike
Studie, Mg-sulfitindunst-
ning, Nordic Paper,
Säffle, Sverige

        Till huvudmeny               www.abrinox.chSenaste uppdatering: 26 jan. 2015

Alla rättigheter förbehålles ABRINOX