Några exempel på ABRINOX-uppdrag inom sulfatlutindunstning 
Till huvudmeny           www.abrinox.ch
Akutexpertis för indunstning 3, Torraspapel, Spanien
Expertstudie för nya indunstningen, Celbi, Portugal
Expertise för indunstning 1 och 2, Fibre Excellence, Frankrike
Expertstudie för indunstning 1, 2 och 3, Torraspapel, Spanien
Akutexpertis för
indunstning 3
Torraspapel, Spanien
Expertstudie för
nya indunstningen
Celbi, Portugal
Expertise för
indunstning 1 och 2
Fibre Excellence, Frankrike
Expertstudie för
indunstning 1, 2, 3
Torraspapel, Spanien

Akutexpertis för indunstningen, Billerud Korsnäs Karlsborg, Sverige
Akut expertis för indunstning 2, Torraspapel, Spanien
Expertstudie för indunstning 3, Riau, Indonesien
Expertstudie för indunstning 3 och 4 SCA Östrand, Sverige
Akutexpertis för
indunstningen
Billerud Karlsborg, Sverige
Akutexpertis för
indunstning 2
Torraspapel, Spanien
Expertstudie för
indunstning 3
Riau, Indonesien
Expertstudie för
indunstning 3 och 4
SCA Östrand, Sverige

Akutexpertis för nya indunstningsanläggningen, Södra Cell Värö, Sverige
Akutexpertis för indunstningsanläggningen, Billerud Gruvön, Sverige
Expertstudie för indunstningsanläggningen, Nervión, Spanien
Akut expertis för indunstningsanläggningen, Torraspapel, Spanien
Akutexpertis för
nya indunstningen
Södra Cell Värö, Sverige
Akutexpertis för
indunstningen
Gruvöns Bruk, Sverige
Expertstudie för
indunstningen
Nervión, Spanien
Akut expertis för
indunstningen
Torraspapel, Spanien

Idrifttagning och intrimmning ny indunstare, Billingsfors Bruk, Sverige
Processexpertis, för indunstningsanläggning, Skoghall, Sverige
Akut processexpertise för indunstningsanläggningen, Ródão, Portugal
Expertstudie för indunstningsanläggningen, Billingsfors Bruk, Sverige
Igångkörning och
intrimning, ny indunstare
Billingsfors, Sverige
Processexpertis,
indunstningen,
Skoghall, Sverige
Akut processexpertis,
indunstningen,
Ródão, Portugal
Expertstudie
indunstningen
Billingsfors, Sverige
Processexpertis, stripper, MeOH-kolonn, CELBI, Portugal
Design ny trycksatt brännlutcistern 80 % TS, tjocklutcistern, igångkörning och intrimning, sulfatlut,Advance Agro, Thailand
Regleroptimering och trimning av kondensatstripprar,Värö Bruk, Sverige
Utredning och expertis för 26 % ökad kapacitet för befintlig indunstning,utan att nya indunstare behövs. Portucel Viana, Portugal
Processexpertis,
stripper, MeOH-kolonn,
CELBI, Portugal
Design brännlutcistern 80%
TS, igångkörning, sulfatlut,
Advance Agro, Thailand
Regleroptimering/trimning
kondensatstripprar
sulfatlut,Värö, Sverige
26 % ökad indunstnings-
kapacitet, utan nya
indunstare, sulfatlut,
Viana, Portugal

Känslighetsanalys genom beräkningssimulering av driftstörningar i indunstnings- och strippersystemet, sulfatlut, Värö Bruk, Sverige
Utredning och expertis för om-och utbyggnadsförslag för befintlig indunstning vid projektet 950 000 årston massa,trycksatt brännlutcistern. M-Real, Husum Bruk, Sverige
Utredning över om-och utbyggnadsförslag för befintlig indunstning, sulfatlut, Värö Bruk, Sverige
Garantiprov, indunstning, sulfatlut,SCA Östrand, Sundsvall, Sverige
Känslighetsanalys indunst-
ning och stripper, sulfatlut,
Värö Bruk, Sverige
Om/utbyggnadsförslag, in-
dunstning, sulfatlut,
950 000 årston massa,
M-Real, Husum, Sverige
Om/utbyggnadsförslag,
indunstning, sulfatlut,
Värö Bruk, Sverige
Garantiprov, indunstning,
sulfatlut, SCA Graphic,
Östrand, Sverige
          www.abrinox.ch
Driftprov indunstningsanläggning,Tembec Tarascon, Frankrike
Driftprov indunstningsanläggning, Billerud Gruvön, Sverige
Utbyggnadsförslag, svartlutsindunstning, SCA Östrand, Sverige
Anbudsutvärdering, svartlutsindunstning, Billerud Karlsborg, Sverige
Driftprov indunstningsan-
läggning, sulfatlut, Tembec
Tarascon, Frankrike
Driftprov indunstnings-
anläggning, sulfatlut,
Billerud Gruvön, Sverige
Utbyggnadsförslag,
svartlutsindunstning,
SCA Östrand, Sverige
Anbudsutvärdering, svart-
lutsindunstning, Billerud
Karlsborg, Sverige

Expertis, indunstningsanläggning,sulfatlut, Kappa, Sverige
Kapacitetsprov, indunstning, sulfatlut, Värö Bruk, Sverige
Expertis indunstningsanläggning, Frantschach, Österrike
Felsökning/expertis, svartlutsindunstningsanl, Bäckhammar, Sverige
Expertis, indunstnings-
anläggning, sulfatlut,
Kappa, Sverige
Kapacitetsprov, indun-
stning, sulfatlut,
Värö Bruk, Sverige
Expertis indunstnings-
anläggning, sulfatlut,
Frantschach, Österrike
Felsökning/expertis,
svartlutsindunstningsanl,
Bäckhammar, Sverige

Processexpertis kondensatstripper, Ródão, Portugal.
Processexpertis kondensatstripper, Advance Agro, Thailand.
Expertstudie, indunstning, sulfatlut, Ródão, Portugal.
Expertstudie indunstningensanläggning, sulfatlut,  Advance Agro, Thailand.
Processexpertis
kondensatstripper,
Ródão, Portugal.
Processexpertis
kondensatstripper,
Advance Agro, Thailand.
Expertstudie,
indunstning, sulfatlut,
Ródão, Portugal.
Expertstudie,
indunstning sulfatlut
Advance Agro, Thailand.

        Till huvudmeny               www.abrinox.ch

Senaste uppdatering: 26 jan. 2015

Alla rättigheter förbehålles ABRINOX