ABRINOX kursutbud 
Till huvudmeny           www.abrinox.ch
Diplomeringskurs för indunstningsoperatörer
Kurssteg 1 (2 dagar i följd) Kurssteg 2 (2 dagar i följd) Kurssteg 3 (2 dagar i följd)
 • Allmänt om indunstning.
 • Genomgång övningsuppgift.
 • Genomgång övningsuppgift.
 • Exempel på industriell indunstning.
 • Eneffektsindunstning.
 • Miljöpåverkan.
 • Varför indunstar man?
 • Flereffektsindunstning.
 • Säkerhet och risker.
 • Krav på en indunstningsanläggning.
 • Nyttig temperaturdifferens.
 • Hög tjockluttorrhalt.
 • Apparattyper.
 • Lutförvärmning.
 • Driftstörningar.
 • Indunstningsapparaters för- och nackdelar.
 • Lutförvärmare.
 • Driftsekonomi.
 • Vätskors egenskaper.
 • Kondensatsystem.
 • Andra avdelningars påverkan på indunstningen.
 • Sulfatlutars egenskaper.
 • Kondensorsystem.
 • Utveckling inom indunstning.
 • Egenskaper för vattenånga och kondensat.
 • Utluftningssystem.
 • Praktikfallsövning.
 • Värmeöverföring.
 • Vakuumsystem.
 • Indunstningens uppgift i massafabriken.
 • Droppavskiljare.
 • Reglering av indunstningsanläggningar.

 • Indunstning Kondensatstrippning
  Kurslängd 2 heldagar. Kurslängd 2 heldagar.
  Kursinnehåll: Kursinnehåll:
 • Funktion indunstningsapparater
 • Allmänt om kondensatstrippning
 • Kondensat- och utluftningssystem
 • Sammansättning orent kondensat
 • Lutar, ånga och kondensat
 • Ämnens flyktighet
 • Värmeöverföring
 • Strippningsförfarande
 • Kondensorer och vakuumpumpar
 • Flerstegsstrippning
 • Temperaturdifferens
 • Stripperkolonnen
 • Driftparameter och tydning av sådana
 • Kolonnbottnar, typer
 • Driftsekonomi
 • Kolonninnanmäten och detaljer
 • Risker vid indunstningsanläggningar
 • Återkokare
 • Modern indunstningsanläggning
 • Kondensor
 • Genomgång av fabrikens indunstningsanläggning
 • Kondensatförvärmare
 • Övningsuppgifter
 • Återflöde
 • Kunskapsprov (vid önskemål)
 • Ångförbrukning
 • Tryckfall
 • Arbetstryck och temperatur
 • Driftstörningar
 • Utveckling inom kondensatstrippning
 • Övningsuppgifter
 • Kunskapsprov (vid önskemål)

 • Svartlutsavsåpning Värmeväxlarteknik
  Kurslängd 2 heldagar. Kurslängd 2 heldagar.
  Kursinnehåll: Kursinnehåll:
 • Varför avsåpa svartluten?
 • Allmänt om värmeväxling
 • Var och hur bildas såpa?
 • Värmeväxlarapparater
 • Såpsammansättning
 • Detaljer och hjälpsystem
 • Såpegenskaper
 • Apparaters för- och nackdelar
 • Såpans löslighet i svartlut
 • Temperaturdifferens
 • Såpans stighastighet
 • Värmestrålning och värmeledning
 • Cisternutformning
 • Naturlig och påtvingad konvektion
 • Uppehållstid
 • Laminärt flöde
 • Såputbyte
 • Turbulent flöde
 • Extraktivämnen i massaveden
 • Egenskaper för vatten, ånga, luft
 • Massavedslagring
 • Förångning och kondensation
 • Årtidsvariationer
 • Värmeöverföring
 • Geografiska variationer
 • Konstruktionsmaterial
 • Bra såpa ur talloljekokarsynpunkt
 • Värmeisolering
 • Övningsuppgifter
 • Praktiska tillämpningar
 • Kunskapsprov (vid önskemål)
 • Övningsuppgifter
 • Kunskapsprov (vid önskemål)


 • Målgrupp
  Våra kurser riktar sig till operatörer, underhållspersonal och driftsingenjörer inom processindustrin, som har minst 6 månaders driftserfarenhet.

  Kursmaterial
  Kursdeltagarna får vid kursstart en kurspärm med undervisningsmaterial.

  Var hålls kurserna?
  Kurserna hålls i fabrikens kurslokaler. Skulle önskemål finnas om extern kurslokal, ordnar vi givetvis det.

  När hålls kurserna?
  Kurserna hålls vid lämpligt tillfälle enligt överenskommelse med fabriken.

  Kurslärare
  Endast Abrinoxingenjörer håller våra kurser. Abrinoxingenjörerna har omfattande teoretiska kunskaper och mycket lång praktisk erfarenhet av anläggningar.


          Till huvudmeny               www.abrinox.ch  Senaste uppdatering: 26 januari 2015

  Alla rättigheter förbehålles ABRINOX
  Certifieringskurs och certifieringsutbildning i indunstning och industriell indunstning för operatörer inom papper- och massaindustrin.